• Raad voor rechtsbijstand http://www.rvr.org 
  • De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.
    
 • Nederlandse Orde van Advocaten http://www.advocatenorde.nl 
  • Website van de Nederlandse Orde van Advocaten, met onder andere een databank van in Nederland ingeschreven advocaten en de gedragsregels waaraan zij zich moeten houden.
    
 • Rechtspraak http://www.rechtspraak.nl 
  • Dit is de website van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via het menu heeft u direct toegang tot de sites van de Raad voor de rechtspraak, alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en andere bijzondere colleges. De site bevat informatie over rolrichtlijnen, adressen en (publicaties van) uitspraken.
    
 • Wetten http://www.wetten.nl 
  • Databank met wetteksten